Väderskydd till fasader.

Vi levererar väderskydd till ditt projekt. Antingen flyttbara sektioner, fast, täckande väderskydd eller genom att skydda fasaden med presenning eller väv. Så att ditt projekt ska kunna genomföras i alla väder och samtidigt skydda material och fasad. Arbetsmiljön för personalen som arbetar på projektet blir också behagligare. Det system vi använder kommer från Layher och heter Keder XL.

Väderskydd – skyddar byggnad, material och ger bättre arbetsmiljö.

Vi monterar stabila och rätt dimensionerade väderskydd i för bygg och fasad i Halland, Skåne och Göteborg. Våra väderskydd är användbara vid t ex. murningsarbete, takbyten eller nivåhöjning av hus – alla jobb där behovet av skydd från nederbörd och vind krävs. Väderskydd på tak eller väv eller presenning runtom ställningen gör att ni kan arbeta oberoende av väder och vind.

Väderskydd för tak och fasadarbeten.

Vi erbjuder väderskydd i form av mobila takkasetter eller intäckningar. Givetvis tillser vi att väderskyddet är rätt dimensionerad för avsedda laster samt för vind eller annan väderpåverkan samt att de förankras enligt kalkyl.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi drivs av stort engagemang för att hitta ett väderskydd som passar ditt projekt men också bidrar till en god ekonomi för resten av ditt projekt.