Ställningsbyggnation i
Halland, Skåne och Göteborg

HALMSTAD

Thomas Larsson
Offerter/projektledning 
076-111 40 40
thomas@jps-ab.se

GÖTEBORG

Mikael Carlsson
Offerter
076-839 79 00 
mikael@jps-ab.se

SKÅNE

Martin Hjerpe
Offerter/projektledning 
073-788 75 26
martin@jps-ab.se