Industriställningar i Halland, Skåne och Göteborg.

Våra montörer har stor erfarenhet av underhållsstopp på flera industriprojekt inom olja- och energi. Med våra utbildade ställningsmontörer bygger vi säkra och arbetsanpassade industriställningar för alla yrkesgrupper och anläggningar.

Anbud för industriställningar till industri.

Vi har lång erfarenhet av att arbete på industrier och av att bygga industriställningar. Vår personal har erfarenhet av att arbeta i industrimiljön på allt från pappersbruk, värmeverk och andra fabriker samt inom livsmedelsindustrin. Vi lämnar gärna anbud för industristllningar på långsiktiga industriprojekt och även för underhåll och stopp.

Vi anpassar oss efter de regler som finns gällande farliga ämnen och kemikalier i er verksamhet utefter den industri som vi arbetar på. Våra utbildade ställningsmontörer bygger alltid säkra och korrekt anpassade industriställningar för alla anläggningar.
Vi använder SSG/ID06 för passage och följer de lokala HMS bestämmelserna.